Privacy & Cookie policy

De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al of niet commerciële doeleinden.
De consument kan zijn toegangs-, wijzigings-, en verzetsrecht uitoefenen door een mail te sturen naar info@tievishoeve.be, tel: 089/85 41 76 of via correspondentie adres:

Tievishoeve
Groenstraat 11
3660 Opglabbeek
België